Атестація педагогічних працівників


Електронна адреса, за якою можна надсилати атестаційні матеріали:

school-02@nv-osvita.gov.ua


/Files/images/п1.jpg

/Files/images/п2.jpg

/Files/images/п3.jpg

/Files/images/п4.jpg

/Files/images/п5.jpg

/Files/images/п6.jpg

/Files/images/п7.jpg


/Files/images/протокол АК.jpg


ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії

Нововолинського ліцею №2

10 жовтня 2023 року № 1

ПРИСУТНІ: Кобиш А.А. Сєчка Л.В. Гвоздь Н.І., Матвіюк У.Б., Ягович Л.О., Савчук Н.Л., Софронюк В.М., Любеля О.А.. Тимейчук В.В.

ЗАПРОШЕНІ: Андрощук І.В., Згоранець Ю.М., Онуфрійчук Л.М.. Симанович Л.М., Приймак Т.Ю., Шлапа Г.В., Гуга Г.В., Софронюк В.М., Ягович Л.О., Геролінська В.О., Нарбут М.Т., Вальчук О.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження спису педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, позачерговій атестації.

2. Погодження графіка проведення засідань атестаційної комісії.

3. Визначення адреси електронної пошти та строку подання педагогічними працівниками документів.

СЛУХАЛИ:

1. Кобиш А.А., голову атестаційної комісії, яка ознайомила зі списком педагогічним працівників, які підлягають черговій та позачерговій атестації (відповідно до поданих заяв) у 2023-2024 н.р.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити список педагогічних працівників, які будуть атестуватися у 2023-2024 н.р в черговому порядку:

№ з/п ПІП вчителя Посада Результати попередньої атестації
1 Згоранець Юлія Миколаївна Вчитель географії, інформатики 2019 р., присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії»
2 Онуфрійчук Лідія Михайлівна Вчитель початкових класів 2019 р., відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»
3 Симанович Валентина Володимирівна Вчитель початкових класів 2019 р., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
4 Приймак Тетяна Юріївна Асистент вчителя -
5 Андрощук Ірина Віталіївна Асистент вчителя, соціальний педагог -
6 Шлапа Галина Володимирівна Вчитель англійської мови 2019 р., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»
7 Гуга Галина Василівна Бібліотекар 2019р., відповідає займаній посаді «завідувач бібліотекою»
8 Софронюк Віра Михайлівна Заступник директора -
9 Ягович Людмила Олександрівна Заступник директора -

1.2. Затвердити список педагогічних працівників, які атестуються в 2023-2024 н. р. в позачерговому порядку (відповідно до поданих заяв):

№ з/п ПІП вчителя Посада Результати попередньої атестації
1 Ягович Людмила Олександрівна Вчитель англійської мови 2021р., присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії»
2 Геролінська Вікторія Олександрівна Практичний психолог, соціальний педагог 2021р., присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії»
3 Нарбут Марія Тарасівна Вчитель образотворчого мистецтва, трудового навчання 2020р., присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії»
4 Вальчук Ольга Іванівна Вчитель фізичної культури 2021р., присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії»

За -9 проти – 0 утрималися -0

СЛУХАЛИ:

2.Сєчку Л.В., секретаря атестаційної комісії, яка довела до відома графік роботи атестаційної комісії у 2023-2024 н.р. та графік проведення атестації.

ВИРІШИЛИ:

2.1.Затвердити графік проведення засідань атестаційної комісії та строки проведення.

№ з/п Захід Термін виконання Відповідальні
1 Створити атестаційну комісію До 20.09.2023 р. Голова атестаційної комісії
2 Ознайомити педагогічних працівників із Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року №805, Вересень Ягович Л.О., заступник директора
3 Оформити інформаційний стенд до атестації:
 • список вчителів, що атестуються;
 • вимоги до кваліфікаційних категорій;
 • графік відкритих уроків і позакласних заходів;
 • план аналізу й самоаналізу уроків;
 • наказ про створення атестаційної комісії
Жовтень Ягович Л.О.
4 Зібрати пакет документів з атестації на поточний рік:
 • Положення про атестацію;
 • наказ про створення атестаційної комісії;
 • графік проведення засідань атестаційної комісії (з підписами атестованих, затверджений головою комісії);
Вересень-жовтень Голова атестаційної комісії Кобиш А.А.
5
 • Провести засідання атестаційної комісії з питань:
 • про роботу атестаційної комісії протягом навчального року;
 • про функціональні обов’язки:
а) голови; б) секретаря; в) членів атестаційної комісії; про процедуру атестації в ліцеї (скласти графік засідань)
Вересень-жовтень Голова атестаційної комісії
6 Провести нараду із вчителями, що атестуються:
 • про форму атестації;
 • про кваліфікаційні вимоги
Жовтень Голова атестаційної комісії
7 Провести засідання атестаційної комісії з питань:
 • розгляд поданих заяв;
 • затвердження графіка атестації й форми атестації (повідомити під підпис учителів, що атестуються)
09.10.2023 р. Голова атестаційної комісії
8. Розміщення інформаційних матеріалів щодо проведення атестації на сайті ліцею До 13.10.2023 року Секретар атестаційної комісії Сєчка Л.В.
9 Скласти графік відкритих уроків і позакласних заходів Жовтень Ягович Л.О.
10 Провести підсумкове засідання атестаційної комісії ліцею:
 • розглянути атестаційні аркуші;
 • заслухати працівників, які атестувалися;
 • скласти протокол
Березень, 2024 р. Атестаційна комісія

/Files/images/протокол 4.png


Г Р А Ф І К

роботи атестаційної комісії Нововолинського ліцею № 2 2023 - 2024 н. р.
№ з/п Захід Термін виконання Відповідальні
1 Створити атестаційну комісію До 20.09.2023 р. Голова атестаційної комісії
2 Ознайомити педагогічних працівників із Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року №805, Вересень Ягович Л.О., заступник директор
3 Оформити інформаційний стенд до атестації:
 • список вчителів, що атестуються;
 • вимоги до кваліфікаційних категорій;
 • графік відкритих уроків і позакласних заходів;
 • план аналізу й самоаналізу уроків;
 • наказ про створення атестаційної комісії
Жовтень Ягович Л.О.
4 Зібрати пакет документів з атестації на поточний рік:
 • Положення про атестацію;
 • наказ про створення атестаційної комісії;
 • графік проведення засідань атестаційної комісії (з підписами атестованих, затверджений головою комісії);
Вересень-жовтень Голова атестаційної комісії Кобиш А.А.
5
 • Провести засідання атестаційної комісії з питань:
 • про роботу атестаційної комісії протягом навчального року;
 • про функціональні обов’язки:
а) голови; б) секретаря; в) членів атестаційної комісії; про процедуру атестації в ліцеї (скласти графік засідань)
Вересень-жовтень Голова атестаційної комісії
6 Провести нараду із вчителями, що атестуються:
 • про форму атестації;
 • про кваліфікаційні вимоги
Жовтень Голова атестаційної комісії
7 Провести засідання атестаційної комісії з питань:
 • розгляд поданих заяв;
 • затвердження графіка атестації й форми атестації (повідомити під підпис учителів, що атестуються)
09.10.2023 р. Голова атестаційної комісії
8. Розміщення інформаційних матеріалів щодо проведення атестації на сайті ліцею До 13.10.2023 року Секретар атестаційної комісії Сєчка Л.В.
9 Скласти графік відкритих уроків і позакласних заходів Жовтень Ягович Л.О.
10 Провести підсумкове засідання атестаційної комісії ліцею:
 • розглянути атестаційні аркуші;
 • заслухати працівників, які атестувалися;
 • скласти протокол
Березень, 2024 р. Атестаційна комісія
11 Видати наказ за результатами атестації (про встановлення кваліфікаційної категорії і присвоєння звань) Протягом тижня після засідання комісії Голова атестаційної комісії

СКЛАД

атестаційної комісії 2023 – 2024 н.р.

Кобиш А.А. – директор ліцею, голова комісії;

Сєчка Л.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи, секретар комісії;

Ягович Л.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи, член комісії;;

Матвіюк У.Б. – заступник директора з навчально-виховної роботи, член комісії;

Софронюк В.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова методоб’єднання вчителів математики та фізики, член комісії;

Савчук Н.Л. – член ПК, голова методоб’єднання учителів іноземних мов, член комісії;

Тимейчук В.В. - голова методоб’єднання вчителів географії, біології, хімії, член комісії;

Любеля О.А. – голова методоб’єднання учителів початкових класів, член комісії;

Гвоздь Н.І. - член ПК , асистент учителя;

СПИСОК

педагогічних працівників Нововолинського ліцею № 2, які атестуються в 2023-2024 н .р.

№ з/п ПІП вчителя Посада Результати попередньої атестації На що претендує
1 Згоранець Юлія Миколаївна Вчитель геграфії, інформатики 2019 р., присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії» Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
2 Онуфрійчук Лідія Михайлівна Вчитель початкових класів 2019 р., відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» Відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»
3 Симанович Валентина Володимирівна Вчитель початкових класів 2019 р., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
4 Приймак Тетяна Юріївна Асистент вчителя - Відповідність займаній посаді «асистент вчителя»
5 Андрощук Ірина Віталіївна Асистент вчителя, соціальний педагог - Відповідність займаній посаді «асистент вчителя»
6 Шлапа Галина Володимирівна Вчитель англійської мови 2019 р., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»
7 Гуга Галина Василівна Бібліотекар 2019р., відповідає займаній посаді «завідувач бібліотекою» Відповідність займаній посаді «завідувач бібліотекою»
8 Софронюк Віра Михайлівна Заступник директора - Відповідність займаній посаді «заступник директора»
9 Ягович Людмила Олександрівна Заступник директора - Відповідність займаній посаді «заступник директора»
10 Ягович Людмила Олександрівна Вчитель англійської мови 2021р., присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії» Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»,
11 Геролінська Вікторія Олександрівна Практичний психолог, соціальний педагог 2021р., присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії» Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
12 Нарбут Марія Тарасівна Вчитель образотворчого мистецтва, трудового навчання 2020р., присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії» Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
13 Вальчук Ольга Іванівна Вчитель фізичної культури 2021р., присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії» Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
Кiлькiсть переглядiв: 978

Фотогалерея

Дата останньої зміни 13 Червня 2024

Цей сайт безкоштовний!