ПЛАН – ГРАФІК

підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нововолинського ліцею № 2 при ВІППО

(очна форма навчання)

Термін Назва П.І.Б.
10.01.-14.01 Вчителі початкових класів «Навчання через гру в початковій школі» Зай О.О.
Вчителі історії Дацюк А.І.
17.01.-21.01 Керівники ЗЗСО (фах: фізика, математика, інформатика) Дика Л.В.
24.01.-28.01 Вчителі географії Карпець М.Р.
31.01.-04.02 Вчителі початкових класів «Інтернет сервіси в початковій школі» (онлайн) Клекоць Н.В. Любеля О.А.
Вчителів англійської мови Модуль 2 (онлайн) Ягович Л.О. Бакун О.В.
07.02.-11.02 Вчителі української мови і літератури вищої категорії Кобець А.Б.
14.02.-18.02 Вчителі української мови і літератури вищої категорії Третяк Н.В.
21.02.-25.02 Вчителі музичного мистецтва та мистецтва ЗЗСО Кудлей І.С.
Вчителі української мови і літератури вищої категорії Джаджа Н.Т.
28.02.-04.03 Заступники директорів шкіл з виховної роботи, педагоги-організатори Матвіюк У.Б.
14.03.-18.03 Вчителі початкових класів «Навчання через гру в початковій школі» Симанович В.В.
Вчителі інформатики “Інклюзивне навчання у ЗЗСО” Пучковська Т.В.
21.03.-25.03 Вчителі, які навчають предметам математичної освітньої галузі в 9-11 класах Олексюк С.П.
04.04.-08.04 Практичні психологи і соціальні педагоги Романенко Т.Б.
11.04.-15.04 Вчителі української мови і літератури, які викладатимуть у 5 класі НУШ Матейчук С.Г.
Вчителі зарубіжної літератури, які викладатимуть у 5 класі НУШ Грицюк Л.У.
18.04.-22.04 Вчителі української мови і літератури, які викладатимуть у 5 класі НУШ Харитонюк О.В.
18.04.-29.04 Вчителі початкових класів (онлайн, заняття з 14.00) Тортина О.Я.
26.04.-29.04 Нова українська школа: другий цикл освіти (вч. поч. кл.) Уласович Т.В.
03.05.-06.05 Інформатика в умовах Нової української школи Згоранець Ю.М.
10.05.-13.05 Інноваційні методи та особливості навчання фізичної культури в 5-11 класах Вальчук О.І.
Нова українська школа: другий цикл освіти (вч. поч. кл.) Седлерук Н.М.
Вибіркові модулі в інформатиці (онлайн) Седлерук Ю.М.
16.05.-20.05 Вчителі образотворчого мистецтва та мистецтва ЗЗСО Нарбут М.Т.
Шкільні бібліотекарі Гуга Г.В.
Вчителі фізичної культури Стижачук Б.В.
Вчителі технічних видів праці (онлайн) Бондарчук В.Є.
23.05.-27.05 Вчителі фізичної культури Кессе О.Б.
30.05.-03.06 Вчителі польської мови Савчук Н.Л.
06.06.-10.06 Корекційні педагоги, педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів Гвоздь Н.І.
06.06.-17.06 Вчителі початкових класів (онлайн, заняття з 14.00) Смаль Л.М.
19.09.-23.09 Вчителі хімії Неминуща С.В.
19.09.-29.09 Вчителі початкових класів (онлайн, заняття з 14.00) Яйчук Т.В. Онуфрійчук Л.М.
26.09.-29.09 Нова українська школа: другий цикл освіти (вч. поч. кл.) Базиленко Т.І.
Навчання англійської мови у новому контексті у 5-9 класах Вакула І.В.
10.10.-13.10 Арт-методи в освітньому просторі: теорія і практика (онлайн) Геролінська В.О.
24.10.-28.10 Вчителі хімії, біології та природознавства Тимейчук В.В.
31.10.-11.11 Вчителів англійської мови, Модулі 1 та 2 Шлапа Г.В.
31.10.-04.11 Вчителі предмета «Захист України» Софронюк І.О.
07.11.-11.11 Асистенти вчителів ЗЗСО, асистенти вихователів ЗДО Андрощук І.В.
14.11.-18.11 Керівники ЗЗСО ( фах: початкові класи ) Сєчка Л.В. Кобиш А.А.
21.11.-24.11 Інтернет-сервіси. Готуємось до уроку (онлайн) Мурзак О.М.
28.11.-02.12 Вчителі математики (вища категорія) Софронюк В.М.
Асистенти вчителів ЗЗСО, асистенти вихователів ЗДО Приймак Т.Ю.

ПЛАН – ГРАФІК

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею при ВІППО

(дистанційна форма навчання)

Термін Назва П.І.Б.
28 січня - 18 березня Вчителі фізичної культури Дуда Д.В.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

СХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради
Протокол № 02 від 29.12.2020р

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор школи
А.А.Кобиш
«31» грудня 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради Волинської області

І. Загальні положення

1. Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 розроблено у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. та №1133 від 27.12.2019 р.) та визначає порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (далі педагогів) та його визнання педрадою у міжатестаційний період.

2. Метою підвищення кваліфікації педагогів є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

3.Умови визнання результатів підвищення кваліфікації:

  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
  • розвиток інноваційного мислення, творчої ініціативи;
  • освоєння сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних технологій навчання;
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

4. Основними принципами підвищення кваліфікації є:

  • компетентнісний, діяльнісний та особистісно орієнтований підхід; – науковість, системність, інноваційність;
  • індивідуалізація та диференціація (урахування специфіки освітніх потреб різних категорій працівників);
  • самоорганізація і самоконтроль.

ІІ. Порядок підвищення кваліфікації

1. Підвищення кваліфікації педагогів закладу відбувається відповідно до річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2. Протягом року педагогічна рада може вносити зміни та уточнення до річного плану підвищення кваліфікації.

2. Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 здійснює короткострокове підвищення кваліфікації педагогів, яке забезпечує шляхом участі їх у шкільних методичних заходах з урахуванням видів діяльності згідно з додатком.

3. Підвищення кваліфікації педагогів через їх участь у семінарах-практикумах, майстер класах, тренінгах тощо згідно з річним планом закладу здійснюється за темами, схваленими науково-методичною радою закладу та затвердженими відповідним наказом.

4. Обсяг (тривалість) такого підвищення кваліфікації визначається відповідно до його фактичної тривалості в годинах ( 1/3 – теорія, 2/3 – практика), але не менше ніж 3 годин за методичний захід та не більше 10 годин на рік (додаток).

5. Участь педагогів закладу у методичних заходах здійснюється згідно зі списком. Склад групи - не більше 20 осіб.

6. Участь у методичних заходах поза річним планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 в обов’язковому порядку погоджується з адміністрацією закладу.

7. Облік участі педагогів закладу у методичних заходах може вестися в електронному вигляді та зберігатися у хмарному середовищі Google-диск, або фіксується заступником директора, який відповідає за методичну роботу.

8. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

9. Результати підвищення кваліфікації інших суб’єктів підвищення кваліфікації, що працюють за видом діяльності, який не підлягає ліцензуванню, визнаються рішенням педагогічної ради закладу. Педагог протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

10. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада може надати рекомендації педагогу щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.

11. Результати підвищення кваліфікації педагогів шляхом участі у методичних заходах визнаються та затверджуються педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

12. У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти учитель-методист подає для оцінки методичною радою закладу творчу роботу (матеріали методичного забезпечення освітнього процесу, навчальна програма, підручник, посібник, методичні рекомендації, методична розробка, збірник вправ, задач, текстів тощо). За результатами рішення методичної ради закладу педагог подає клопотання до педагогічної ради про зарахування підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти. Результат підвищення кваліфікації визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

13. Методичні матеріали, підготовлені до участі у педагогічних конкурсах, виставках, педагог подає для оцінки науково-методичною радою закладу. За результатами рішення науково-методичної ради педагог подає клопотання до педагогічної ради про зарахування підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти. Результат підвищення кваліфікації визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

14. Участь педагога у роботі творчих, фокусних, динамічних груп тощо, його робота як голови шкільного методичного об’єднання, наставника молодого (малодосвідченого) вчителя оцінюється науково-методичною радою закладу. Результат рішення науково-методичної ради визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

ІІІ. Фінансування підвищення кваліфікації

1. Фінансування підвищення кваліфікації в обсязі, встановленому законодавством, і відповідно до плану підвищення кваліфікації, здійснюється в межах кошторису закладу та інших джерел, не заборонених законодавством України.

2. Самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюється педагогами, які проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу.

3. На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу за педагогом зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньомісячної заробітної плати.

Кiлькiсть переглядiв: 38

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 27 Липня 2022

Цей сайт безкоштовний!