Тренінгове заняття «Крокуємо з усмішкою разом до школи»

Мета: поінформувати про компоненти готовності дитини до навчання в школі, ознайомитися з поняттям «психологічна готовність» та її складовими; поглибити знання про методи та засоби розвитку дітей, спонукати до спільної діяльності вихователів, вчителів та дітей.

Вступ

Перехід початкової школи на новий зміст і структуру роботи необхідно забезпечити нерозривним зв'язком дошкільної та початкової освіти з основною школою.

Для досягнення високих освітніх рівнів важливим є створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання.

За висновками вчених дитина-дошкільник повинна до межі прожити своє дитинство, досхочу награтися, намалюватися, наслухатися казок, навидумувати небилиць. Людині дуже важливо «набутися» дитиною, інакше вона неминуче «зависне» десь на межі дитинства і дорослості.

Дошкільний вік передбачає організацію навчання в рамках характерних для дошкільника видах діяльності - гри, конструювання, мовної, зображувальної, музичної, театралізованої, рухової, спілкування.

Друге, на що варто звернути увагу, це те, що велика увага при навчанні дітей 6-річного віку повинна звертатись на гру, як провідну в дошкільному віці

Гра - провідний вид діяльності дитини-дошкільника. Оскільки межа між старшим дошкільникам віком і молодшим шкільним не дуже значна, то ми з впевненістю можемо сказати, що гра в шкільному віці повинна займати вагоме місце особливо в зв'язку з переходом до навчання з 6-річного віку.

Вже в першому класі основним видом діяльності стає навчання. Навчання має приносити дитині таку саму радість, яку їй приносить гра; воно на перших порах повинно проходити в ігровій формі або на фоні гри.

У дошкільному віці життя дітей переповнене іграми. При підготовці дітей до школи, потрібно перенести акцент на навчання їх вмінню самостійно організувати ігри. Дитина, котра вміє самостійно організовувати гру з однолітками в дошкільному навчальному закладі, зможе це зробити і в школі. Вчителям варто: усвідомити роль гри в процесі засвоєння дітьми знань і створення для цього відповідні умови, вивчити ігрові можливості та інтереси дітей; дізнатись, які ігри діти знають, які вміють організовувати самостійно. Цьому може допомогти звичайна розмова з вихователем та самими дітьми. Така співпраця взаємодія мають бути постійними.

Вчителі початкової школи велику увагу приділяють вихованню в учнів свідомої дисципліни. Відомо, що основним видом діяльності в школі є навчання. Але не всі педагоги замислюються над тим, що умовою успішного навчання є уміння організовано вести себе на уроці, підпорядковувати свою поведінку певним правилам.

Серед причин неуспішності і недисциплінованості молодших школярів слід відмінити такі, які прямо пов’язані з нестачею вольової регуляції поведінки, з невмінням заставити себе виконати вказівку дорослого, з нездатністю довести розпочату справу до кінця.

Вихователь повинен використовувати кожну доцільну ситуацію для виховання дітей, запропонувати поділитися пластиліном, іграшкою і т. д. На уроках учні часто перепитують про зміст завдання. Причина такої поведінки полягає в тому, що вихователі іноді дають не чіткі і багатослівні пояснення, не акцентують увагу дітей на головному, багатократно повторюють завдання.

Хід заняття:

Вправа «Відшукай хто...»

Мета: підготувати учасників до роботи; створити комфортну атмосферу; формувати довірливі відносини у групі; створити позитивні емоційні установки.

Психолог пропонує учасникам ближче познайомитися одне з одним і знайти, наприклад, того, хто: любить спорт, не курить, уміє співати, носить обручку, вміє плескати, знає дві іноземні мови, знає особисто якусь видатну людину, має брата, не любить подорожувати, має собаку, вміє грати на музичному інструменті, народився найдалі від усіх.

Психолог: Чи важко було виконати вправу? Чому? Як думаєте, чи стикаються наші діти з труднощами першого знайомства у школі? Що вони при цьому відчувають?

Справді, діти, переступаючи шкільний поріг, потрапляють у зовсім нову атмосферу, стикаються з чимось небаченим і незнаним раніше, але завдяки своїй дитячій допитливості та інтересу, починають взаємодіяти, дізнаються щось нове і цікаве. І так як у нашій компанії були активніші учасники і пасивніші, так і серед дітей, є сміливіші і тихіші. Тому дітям потрібно давати час і підтримку у адаптаційний період.

Вправа «Правила нашої групи»

Мета: узгодити правила роботи групи, налагодити співпрацю, регламентувати роботу.

За допомогою різних смайлів схематично зображуються і озвучуються правила роботи.

Психолог: Як ми готуємо малюка до школи? Більшість обмежується тим, що намагається навчити читати і писати, рахувати. Шестирічна дитина ще не може серйозно займатися, тож абсолютно неприпустимо, щоб ці уроки супроводжувалися скандалами і слізьми. Може, краще зовсім не готувати дитину до школи? Прийде час, там усього сама навчиться?

Педагоги і психологи вважають, що треба. Але без примусу і покарань. Не варто змушувати дитину, а зробити так, щоб вона сама захотіла. Адже для того, щоб засвоїти знання, треба поглинати їх з апетитом.

Вправа «Інтерв’ю»

Учасники в мікрофон відповідають на питання: «Для чого потрібно навчатися в школі?». Відповіді фіксуються на ватмані.

Оголошення результатів бесіди з дітьми

«Для чого потрібно навчатися в школі?»

1. щоб стати розумними -

2. щоб знати математику і англійську -

3. щоб стати дорослими –

4. щоб вимовляти всі звуки -

5. щоб бути школярем -

6. щоб стати начальником....

А тепер давайте поглянемо, де наші інтереси збігаються з інтересами дітей, а де розходяться. Як ви думаєте, чому наші інтереси розходяться? Як досягти того, аби інтереси школи, дорослих та дітей збігалися і це не травмувало дитину, а допомагаю їй розвиватися? Іноді похід до школи схожий на приказку «Мій дід так жив, я так жив і ти так житимеш!», але насправді сучасне покоління дуже відрізняється від старшого, і потребує іншого підходу до навчання, виховання і розвитку. Сучасним дітям не достатньо сказати: «Я сказав!», вони завжди хочуть знати «Чому?Навіщо? Для чого? Де це згодиться?» і похід до школи для них це не тільки знання та оцінки, а й самореалізація, соціальні зв’язки, вміння знаходити і здобувати знання. Тому готовність до школи у таких дітей включає в себе не лише знання букв, цифр, елементарних явищ природи, а набагато більше.

Готовність дитини до школи дуже схожа на долоню, де п'ять пальців об'єднуються в одне ціле, доповнюють один одного і допомагають, де кожен з них займає своє місце і є потрібним і важливим. Безумовно, можна жити і без якогось із них, але це не так зручно, як з усіма. Так і готовність дитини до школи - включає в себе п'ять основних компонентів, які взаємопов'язані і дуже важливі.

Інформаційне повідомлення «Компоненти психологічної готовності дитини до школи»

Соціальний компонент

Дитина повинна розуміти, що в школу вона іде не лише гратися з друзями, а й одержувати нові знання та вміння.

У дитини на початку навчання у школі мають бути сформовані:

- адекватна самооцінка;

- потреба у спілкуванні з іншими;

- уміння підкорятися інтересам дитячих груп:

- уміння встановлювати стосунки з ровесниками і дорослими.

Поради: виховуйте у дитини не тільки лідерські якості та навички, але й уміння підкорятися іншим, якщо це необхідно. Дитина повинна бути терплячою стосовно інших.

Емоційний компонент

- Дитина впевнена в собі;

- відчуває задоволення, радість;

- переважають позитивні емоції;

- намагається стримувати негативні емоції.

Поради: дітей необхідно вчити слухати і переказувати почуте, відповідати на запитання, не відхиляючись від теми, виражати свої думки, емоції та бажання.

Вольовий компонент

- Уміння керувати своєю поведінкою;

- розвиток емоційної стійкості:

- довільність сприймання (не тільки слухати, але й чути вчителя, однолітків, запам’ятовувати і відтворювати дії);

- робити не лише те, що цікаво, а й те, що потрібно, доводити почату справу до кінця.

Поради: дітей необхідно вчити чекати своєї черги, самостійно справлятися з образами, невдачами, доводити почату справу-до кінця.

Інтелектуальний компонент

- розвинуте сприймання;

- стійка увага на предметі чи діяльності;

- наявність аналітичного мислення, що проявляється в здатності виділяти і розуміти важливі ознаки та зв’язки між предметами;

- здатність відтворювати зразок, логічно запам’ятовувати:

- оволодіння на слух розмовною мовою;

- розвиток дрібної моторики, зорово-моторної координації;

- розвиток здатності до навчання.

Вправа «Три ложки інформації»

Мета: привернути увагу до форми подачі знань дошкільнятам.

Психолог презентує три ложки: чайну, десертну та столову, як символ подачі знань дошкільнятам.

Пропонувати знання дітям дошкільного віку спочатку потрібно невеликими порціями, символічно ця порція - чайна ложечка.

З часом, коли діти підуть у школу, порції подачі знань збільшаться. Отримувати знання школярі будуть десертними та столовими ложками.

Але іноді нам, хочеться щоб діти знали все і одразу. Тому нерідко ми беремося за здоровенну ложку - «ополонник» для подачі нових знань дошкільникам, але проковтнути стільки знань дітям проблематично.

Інакше кажучи, розмову з дітьми починаємо не з дитячих казочок, а з енциклопедичних знань.

Поради: важливо не перевантажувати дитину інформацією, яку вона через свої вікові особливості ще не може повністю сприйняти, знання подавайте відповідно до віку дошкільника. Будьте для малюка мудрим учителем, наставником, найкращим другом.

Мотиваційний компонент психологічної готовності

Відображає бажання чи небажання дитини вчитися. Цей компонент дуже важливий, бо від нього залежить входження дитини в нову для неї діяльність, яка відрізняється від ігрової своєю обов’язковістю, інтелектуальним навантаженням, необхідністю подолання труднощів.

Виділяють внутрішні або пізнавальні мотиви навчання, що характеризуються потребою в інтелектуальній активності, пізнавальним інтересом, і зовнішні або соціальні, які виявляються в бажанні дітей займатися суспільно значущою діяльністю та авторитетному ставленні до вчителя.

Внутрішні та зовнішні мотиви навчання складають внутрішню позицію школяра, яка є одним з основних показників психологічної готовності до навчання.

Психолог: хочу запропонувати,Вам, побувати на занятті з підготовки дитини до навчання у школі, де ми разом виконаємо вправи з розвитку кожного з компонентів. Протягом заняття я не оголошуватиму, який саме компонент ми розвиваємо, а просто чіплятиму відповідний текст навпроти пальчиків нашої долоньки.

Я пропоную зараз, Вам, розбитись по парам, де хтось один буде дитиною, а інший – вчителем, чи вихователем. Наступні завдання виконуємо спільно.

Вправа «Манускрипт»

Мета: налагодити співпрацю, створити невимушену атмосферу, налаштувати на спільну роботу.

Кожна пара – «дитина» і хтось із «дорослих» - підходить до ватману на якому обмальовує долоню: дитина - дорослого, а потім порч дорослої долоні хтось з дорослих обмальовує «дитячу» долоньку, це як приклад взаємодіє та спільної діяльності завжди між дітьми і дорослими.

Психолог: Діти, протягом кількох років у садочку повинні навчатися і пізнавати щось нове. Сьогодні на занятті ми спробуємо погратися із, Вами, і перевіримо чи готові ви іти до школи.

Вправа «Атоми Всесвіту» (соціальний компонент)

Мета: налагодити співпрацю, перевірити вміння підкорятися вказівкам і точно виконувати завдання, навчити взаємодіяти.

Учасники стають на килимок. Психолог називає цифру, а учасники повинні стати в коло у такій кількості, яка названа.

Вправа «Відгадай емоцію» (емоційний компонент)

Мета: розпізнавати та відтворювати різні емоції, вчитися стримувати негативні емоції.

Психолог демонструє картки з різними емоціями, а учасники повинні їх відтворити. Наступний етап: психолог демонструє емоції, а у часники повинні відтворити лише позитивні, а на негативні плеснути в долоні.

Вправа «Весела математика» (інтелектуальний компонент)Дід Іван по лісу йшов,
На обід гриби знайшов:
Під березою один,
Двійко під дубочком.
Скільки буде в дідуся
В кошику грибочків? (три)
Шість веселих ведмежат
За матусею біжать.
Та один малюк втомився,
На дорозі залишився.
Швидко відповідь знайдіть.
Скільки їх тепер біжить? (п’ять)
Наш. Панас свиней пас,
Не вмів полічити:
Три свині і ще одна.
Скільки разом, діти? (чотири)
Ох. було у нас мороки –
Посварились дві сороки.
На їх шум ще три примчало.
Скільки разом усіх стало? (п’ять)

Гра «Логічні послідовності» (інтелектуальний компонент)

Мета: розвивати логічне мислення, вміння аналізувати послідовність подій, зв'язне мовлення.

Матеріали: картки з епізодами малюнків.

Запропонувати одному учаснику з пари роздивитися сюжетні малюнки, намальовані художником, і допомогти визначити, який із малюнків намальований раніше, а який пізніше.

Вправа «Відгадай картинку за описом» (вольовий компонент)

Один учасник з пари підходить до психолога і отримує картинку. Вона повинна описати малюнок не називаючи його, аби інший учасник зрозумів, що саме там намальовано.

Гра «Кольоровий алфавіт»

Мета: розвивати слухову увагу.

Кожен учасник отримує назву кольору - жовтий, червоний, зелений, синій, оранжевий, блакитний, білий, рожевий.

Потім вимовляються назви різних предметів або тварин і їхній колір. Ті, чий колір названий, повинні плескати один раз.

Слова: червоний мак, блакитне небо, оранжеве сонце, жовтий автобус, зелений листочок, синій м'яч, білий лебідь, червона машина, зелена піна, жовте курча, рожеве фламінго, оранжевий апельсин, рожевий захід, блакитна лагуна, синій іній, рожева троянда, блакитний дзвіночок, зелений горошок, червоний помідор, жовте кульбаба, біле перо, оранжева фарба, білий аркуш.

Наступний етап вчителів та вихователів: на аркуші написано кольорові назви кольорів. Учасники повинні назвати колір, яким написано слово, а не прочитати.

Вправа «Зрозумій мене»

Мета: розвиток навичок соціальної взаємодії, вміння прислухатись і довіряти іншим в період адаптації до нового середовища.

Учасники стають у коло, близько один біля одного. Кожен в руках тримає палицю. На рахунок три учасник має схопити палицю сусіда, але так, щоб вона не впала.

Підсумок тренінгу. Рекомендаційні поради. Прощання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГАМ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ при роботі з дітьми:

1. Визначте для себе головні життєві цілі і зосередьте зусилля на їх досягненні.

2. Думайте про щось хороше, відкидайте погані думки. Позитивне мислення і оптимізм - це запорука здоров'я і благополуччя.

3. Плануйте не тільки свій робочий час, а й свій відпочинок. Встановлюйте пріоритети.

4. Використовуйте протягом дня короткі паузи (хвилини очікування, вимушеної бездіяльності) для розслаблення.

5. Не нехтуйте спілкуванням! Обговорюйте з близькими, Вам, людьми свої проблеми.

6. Відпочивайте разом з сім'єю, близькими друзями, колегами.

7. Знайдіть місце для гумору і сміху у вашому житті. Коли у вас поганий настрій, подивіться кінокомедію, відвідайте цирк, почитайте анекдоти.

8. Не забувайте хвалити себе!

9. Проблеми не потрібно переживати, їх потрібно вирішувати!

10. Умійте відмовляти ввічливо, але переконливо!

11. Якщо негативні емоції захопили вас під час спілкування, то зробіть паузу, помовчіть кілька хвилин, порахуйте до 10, вийдіть з приміщення, займіться іншим видом діяльності: переберіть папери на столі, поговоріть зі своїми колегами на нейтральні теми, підійдіть до вікна і подивіться в нього, розгляньте вуличний рух, небо, дерева, порадійте погоді, сонцю.

12. Найкращим засобом для зняття нервової напруги є фізичні навантаження - фізична культура і фізична праця. Дуже корисним також є масаж. Чудовим засобом досягнення внутрішньої рівноваги є йога, дихальна гімнастика, релаксація.

13. Приділяйте належну увагу власному здоров'ю!

Кiлькiсть переглядiв: 483

Фотогалерея

Дата останньої зміни 13 Червня 2024

Цей сайт безкоштовний!