Дослідно-експериментальна робота нашого закладу

/Files/images/foto_uchnv/P1010543.JPG

Екологічна освіта і виховання мають безпосередній зв’язок із процесами державотворення та національного відродження України, тому завдання школи полягає у формуванні в підростаючого покоління вмінь та навичок мислити та діяти по-новому, з почуттям екологічної відповідальності. А це можливо лише за умови переорієнтації кожного вихованця на самопізнання і саморозвиток, самореалізацію й самостійність.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.07.2011 № 769 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради Волинської області», колектив закладу працює над розробкою та апробацією методик використання мережевих ресурсів та інструментів, які б сприяли забезпеченню екологічної освіти учнів школи за допомогою інформаційних та інноваційних технологій.

Навчально-виховні завдання, які ставить перед собою заклад:/Files/images/16.jpg

• формувати екологічно орієнтовані стосунки і цінності, спрямовані на подолання конфліктів між людиною і навколишнім середовищем;

• сприяти, щоб засвоєні знання і моральні принципи поведінки щодо навколишнього середовища ставали переконанням особистості;

• розвивати почуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища на національному та глобальному рівнях;

• розкривати учням у доступній формі сутність сучасних проблем екології та її актуальність для людства;

• розвивати вміння приймати відповідальні рішення з питань охорони навколишнього середовища і діяти відповідно до них;

• залучати школярів до практичної діяльності під час розв’язання проблем навколишнього середовища місцевого значення;

• розвивати у школярів почуття самоповаги і розуміння труднощів інших людей, бажання надати допомогу в складних життєвих ситуаціях;

• формування знання і вміння дослідницького характеру, що сприяли б розвитку творчої та ділової активності у процесі розв’язання екологічних проблемі пов’язаних із ними життєвих ситуацій.


Актуальність дослідження:

розробка та апробація методик використання мережевих ресурсів та інструментів, які б сприяли забезпеченню екологічної освіти учнів школи за допомогою інформаційних та інноваційних технологій.

/Files/images/книга.jpgМета дослідження:

Обґрунтувати та експериментально перевірити навчально-виховну систему формування екологічних знань у допрофільній і профільній освіті на основі використання інформаційно-освітніх мережевих ресурсів.

Об'єкт дослідження:

процес екологічної освіти учнів основної та старшої школи.

Предмет дослідження:

система використання мережевих ресурсів та інструментів для забезпечення екологічної освіти учнів школи.

Методи дослідження:

  • теоретичні – теоретичний аналіз наукової літератури для з’ясування сутності навчально-виховної системи екологічних знань у допрофільній та профільній освіті, порівняння, синтез, індукція та дедукція, класифікація, систематизація й узагальнення отриманих даних;
  • емпіричні – бесіда, вивчення навчальних програм, спецкурсів для екологічної освіти, нормативної документації, спостереження, анкетування, інтерв’ювання, опитування, тестування, оцінювання;
  • основний метод дослідження – педагогічний експеримент .

Терміни та етапи проведення: /Files/images/planet.jpg

І. Організаційно-підготовчий (червень 2011 року - травень 2012 року)

ІІ. Коцептуально-діагностичний (вересень 2012 року - травень 2013 року)

ІІІ. Формувальний (вересень 2013 року - серпень 2015 року)

IV. Узагальнювальний (вересень 2015 року - червень 2016 року)

Нормативно-правове забезпечення проведення експерименту:

- Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджений наказом МОН України від 20.02.2002 №114

- наказ МОН України № 1054 від 23.11.2009 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»

- висновки комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 18.04.2011, протокол №17

- лист управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 20.06.2011 № 2015/02-07

- наказ МОНмолодьспорту України №769 від 11.07.2011 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області»

- наказ по школі № 173 від 10.10.2011 «Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи»

/Files/images/освіта1.jpg


Матеріали дослідно-експериментальної роботи

ЗВІТ про завершення дослідно-експериментальної роботи за темою «Оптимізація мережевих ресурсів для забезпечення екологічної освіти в школі» на базі Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області за 2011-2016 роки

Стаття "Школа екологічної культури як модель авторської школи" (Алла Кобиш, директор ЗОШ№ 2 м. Нововолинська)

Програма дослідно-експериментальної роботи


Кiлькiсть переглядiв: 2584

Фотогалерея

Дата останньої зміни 13 Червня 2024

Цей сайт безкоштовний!