Дослідно-експериментальна робота нашого закладу

/Files/images/foto_uchnv/P1010543.JPG

Екологічна освіта і виховання мають безпосередній зв’язок із процесами державотворення та національного відродження України, тому завдання школи полягає у формуванні в підростаючого покоління вмінь та навичок мислити та діяти по-новому, з почуттям екологічної відповідальності. А це можливо лише за умови переорієнтації кожного вихованця на самопізнання і саморозвиток, самореалізацію й самостійність.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.07.2011 № 769 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради Волинської області», колектив закладу працює над розробкою та апробацією методик використання мережевих ресурсів та інструментів, які б сприяли забезпеченню екологічної освіти учнів школи за допомогою інформаційних та інноваційних технологій.

Навчально-виховні завдання, які ставить перед собою заклад:/Files/images/16.jpg

• формувати екологічно орієнтовані стосунки і цінності, спрямовані на подолання конфліктів між людиною і навколишнім середовищем;

• сприяти, щоб засвоєні знання і моральні принципи поведінки щодо навколишнього середовища ставали переконанням особистості;

• розвивати почуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища на національному та глобальному рівнях;

• розкривати учням у доступній формі сутність сучасних проблем екології та її актуальність для людства;

• розвивати вміння приймати відповідальні рішення з питань охорони навколишнього середовища і діяти відповідно до них;

• залучати школярів до практичної діяльності під час розв’язання проблем навколишнього середовища місцевого значення;

• розвивати у школярів почуття самоповаги і розуміння труднощів інших людей, бажання надати допомогу в складних життєвих ситуаціях;

• формування знання і вміння дослідницького характеру, що сприяли б розвитку творчої та ділової активності у процесі розв’язання екологічних проблемі пов’язаних із ними життєвих ситуацій.


Актуальність дослідження:

розробка та апробація методик використання мережевих ресурсів та інструментів, які б сприяли забезпеченню екологічної освіти учнів школи за допомогою інформаційних та інноваційних технологій.

/Files/images/книга.jpgМета дослідження:

Обґрунтувати та експериментально перевірити навчально-виховну систему формування екологічних знань у допрофільній і профільній освіті на основі використання інформаційно-освітніх мережевих ресурсів.

Об'єкт дослідження:

процес екологічної освіти учнів основної та старшої школи.

Предмет дослідження:

система використання мережевих ресурсів та інструментів для забезпечення екологічної освіти учнів школи.

Методи дослідження:

  • теоретичні – теоретичний аналіз наукової літератури для з’ясування сутності навчально-виховної системи екологічних знань у допрофільній та профільній освіті, порівняння, синтез, індукція та дедукція, класифікація, систематизація й узагальнення отриманих даних;
  • емпіричні – бесіда, вивчення навчальних програм, спецкурсів для екологічної освіти, нормативної документації, спостереження, анкетування, інтерв’ювання, опитування, тестування, оцінювання;
  • основний метод дослідження – педагогічний експеримент .

Терміни та етапи проведення: /Files/images/planet.jpg

І. Організаційно-підготовчий (червень 2011 року - травень 2012 року)

ІІ. Коцептуально-діагностичний (вересень 2012 року - травень 2013 року)

ІІІ. Формувальний (вересень 2013 року - серпень 2015 року)

IV. Узагальнювальний (вересень 2015 року - червень 2016 року)

Нормативно-правове забезпечення проведення експерименту:

- Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджений наказом МОН України від 20.02.2002 №114

- наказ МОН України № 1054 від 23.11.2009 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»

- висновки комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 18.04.2011, протокол №17

- лист управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 20.06.2011 № 2015/02-07

- наказ МОНмолодьспорту України №769 від 11.07.2011 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області»

- наказ по школі № 173 від 10.10.2011 «Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи»


Сьогодні основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є не лише наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору.

/Files/images/Spring Icon 3_256x256-32.png До інформаційного середовища навчального закладу відносяться кабінет інформатики, робочі місця адміністрації школи, учителів, мережа Інтернет, локальна мережа та технічні засоби мультимедіа (телевізори, проектори, відео програвачі, фотоапарати тощо), програмне забезпечення навчально-виховного процесу.

Одним з таких інструментів, що забезпечує побудову інформаційного навчального середовища учнів в їх шкільній та позашкільній діяльності є сервер підтримки навчальної взаємодії (СПНВ), де зареєстровані вчителі та учні Нововолинської ЗОШ №2.

Сервер підтримки навчальної взаємодії (СПНВ) надає допомогу вчителям та учням:

• при підготовці до уроків (розробка навчальних, методичних, роздаткових матеріалів, наочності та ін.);/Files/images/Spring Icon 53_256x256-32.png

• в проведенні уроків (демонстрація презентацій, відео фрагментів);

• для здійснення самоосвіти;

• для обміну досвідом з користувачами з інших шкіл району, області, країни;

• у вигляді консультацій широкому колу тих, хто навчає, через систему науково-методичних центрів;

• для участі у конференціях, семінарах та ознайомлення з досягненнями передового педагогічного досвіду та ін.


Матеріали дослідно-експериментальної роботи

Програма дослідно-експериментальної роботи

О. Є. Стрижак, Т. Г. Січкар, С. П. Кальний, М. I. Шут. Віртуальний фізичний кабінет як інструмент поглиблення пізнавального процесу

О. Є. Стрижак. Створення інтелектуальних інформаційних середовищ для обдарованої молоді в системі закладів Малої академії наук

О.Є. Стрижак. Технологічні платформи підтримки навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі сучасних інформаційних технологій

О.Є. Стрижак. Методичні рекомендації щодо організації навчально-дослідницької роботи школярів із використанням українського національного лінгвістичного корпусу

Додаток. Підготовки та використання електронних педагогічних сценаріїв (ЕПС) в середовищі «Сервера підтримки навчальної взаємодії» (СПНВ) середніх навчальних закладів

Додаток. Пошукова система «Сервера підтримки навчальної взаємодії» (СПНВ) середніх навчальних закладів

Додаток. Cистема передачі Відео по Інтернет (SVIT)

/Files/images/Рисунок12.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 638

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 17 Січня 2020

Цей сайт безкоштовний!